Trillings Geburt in Stockholm…

Geburt von Lejontamariner – Löwenäffchen  Trillinge – am Morgen des  27.Feb 2014 in Skansen (Zoo-Akvariet) in Stockholm.

○ Löwenäffchen leben ausschließlich im südöstlichen Brasilien. Ihr Verbreitungsgebiet umfasst das südliche Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo und den Norden Paranás. Lebensraum dieser Tiere sind die Atlantischen Regenwälder, vor allem im küstennahen Flachland. Alle vier Arten sind in ihrem Bestand bedroht. Sie waren vor 30 Jahren fast völlig ausgestorben..

○ Aber dank eines Projektes sind sie wieder mehr geworden und jetzt gibt es ca 1 700 in freier Wildbahn.

TrillingarSkaLejontam


Nya lejonapor såg dagens ljus – TT, Stockholm – 27:e Feb, 2014 (Fredag) 19:57
På torsdagsmorgonen föddes tre lejontamariner, eller lejonapor som de också kallas, på Skansen-Akvariet i Stockholm. I det vilda lever aporna bara i Brasilien, och de var nästan helt utrotade för 30 år sedan. Men tack vare utplanteringsprojekt har lejonaporna blivit fler och i dag finns närmare 1 700 i det vilda. Det är fortfarande okänt vilka kön det är på de små trillingarna på Skansen. Först när de börjar klättra mellan de andra familjemedlemmarna kan man se detta.