#36 (344) /2018

Vor ca zwei Stunden bei mir in der Nähe gesehen…..

Tilia cordata (small-leaved lime, occasionally littleleaf linden or small-leaved linden) is a species of Tilia native to much of Europe. It is found from Britain through central Fennoscandia, to central Russia, and south to central Portugal, Spain, Italy, Greece, Bulgaria, Romania, Turkey, the Caucasus, and western Asia. In the south of its range it is restricted to high elevations.
○ Die Winterlinde oder Steinlinde (Tilia cordata) ist eine Pflanzenart aus der Gattung der Linden (Tilia) in der Unterfamilie der Lindengewächse (Tilioideae) innerhalb der Familie der Malvengewächse (Malvaceae). Die Winterlinde ist der Baum des Jahres 2016 in Deutschland.
Lind (Tilia cordata) även kallad skogslind, är ett ädellövträd inom släktet lindar och familjen malvaväxter. – Historik: När ädellövträden invandrade i södra Skandinavien 7 000 – 6 700 f.Kr. hade linden, med sina begränsade krav på växtförhållanden, inte svårigheter att konkurrera med den befintliga trädfloran, huvudsakligen asp, björk och tall. Under den varmare period som inträffade 6 000 – 3 000 f.Kr. kunde linden sprida sig upp till södra Norrland och blev i de sydligare delarna av landet ett dominerande trädslag. Under det kallare skede som sedan följde drog sig linden tillbaka, men kan idag åter påträffas upp till Norrlandsgränsen.

Dieses Bild hat ein leeres alt-Attribut; sein Dateiname ist 2711divider.png.