Elch Tot

Elch Tot auf Öland ist Welt unik – TT, Oland – 10. Juli 2013

Mehr als die Hälfte der Kälber die in diesen Jahr geboren wurden und dokumentiert auf Öland sind innerhalb einer Woche gestorben. Etwas Ähnliches war noch nie zuvor in der Welt beobachtet worden, nach Angaben von National Veterinary Institute (SVA).

Die geheimnisvolle Elch Tot wurde im letzten Jahr entdeckt, aber in diesem Jahr waren es noch mehr und es ist nicht zu erklären. Wenn der Trend anhält, könnte der Elch Stam auf Öland auf lange Sicht  aussterben, nach Jonas Malmsten, Tierarzt SVA.
ElchOeland
Älgdöden på Öland är världsunik – TT, Öland – 10:e Jul, 2013
Över hälften av de älgkalvar som har fötts och dokumenterats på Öland i år har dött inom en vecka. Något motsvarande har aldrig tidigare observerats i världen, enligt Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).
Den mystiska älgdöden upptäcktes förra året, men i år har fallen varit ännu fler och inte gått att förklara. Om utvecklingen fortsätter skulle den öländska älgstammen på lång sikt kunna dö ut, enligt Jonas Malmsten, veterinär på SVA.