Keine Elchjagd auf Öland

(Hurra) Kein Elchjagd auf Öland – TT, Öland
Jäger im nördlichen Öland haben beschlossen, keine Elche überhaupt zu schießen während der diesjährigen Elchjagd, berichteten lokale Medien. Ungewöhnlich viele Elche sind in letzter Zeit auf der Insel gestorben. Jäger sind nun über das fortleben von Elchen besorgt.

Von 20 Geburten von Elchkälber auf Öland haben nur fünf davon überlebt. Wissenschaftler sind nicht in der Lage gewesen zu bestimmen, was die Ursache für den Elchtot ist. Eine Theorie ist, dass eine große Zahl der Hirsche auf der Insel mit Elch um das Futter konkurrieren.

(ich hatte ja über das Elchsterben berichtet =>>Elch Tot
jagtElch


Ingen älgjakt på Öland – TT, Öland – 5:e Okt, 2013 (
Jägarna på norra Öland har beslutat att inte skjuta några älgar alls under årets älgjakt, rapporterar lokala medier. Ovanligt många älgar har dött på ön på sistone och jägarna är nu oroliga för älgens fortlevnad. Av 20 födda och märkta älgkalvar på Öland i år har endast fem överlevt. Forskarna har inte kunnat slå fast vad orsaken till älgdöden är. En teori har varit att ett stort antal rådjur på ön konkurrerar med älgarna om maten.