Amiralitetshuset/ Admiralitätshaus auf Skeppsholmen

Als es noch einfacher (ohne Corona) war, war ich oft auf Skeppsholmen. Entweder laufen oder mit Boot rüber zu Skeppsholmen. Eins der Gebäude ist dieses…

Amiralitetshuset är en byggnad på Skeppsholmen i Stockholm som byggdes på 1600-talet för Amiralitetskollegium. Statens fastighetsverk förvaltar byggnaden som sedan 1953 är statligt byggnadsminne.
Det började byggas 1647 och avslutades 1650. Inga ritningar finns bevarade men sannolikt var huset smyckat med sirliga gavlar, dekorerade fasader och en portal av sandsten eftersom drottning Kristina ville ha en representativ vy från Stockholms slott. Den översta av de tre våningarna användes för förvaring av segel.
När flottan år 1680 flyttade till Karlskrona lämnade Amiralitetskollegiet huset. Efter slottsbranden 1697 kom det att inhysa rikets arkiv. 1704-1705 renoverades huset enligt ritningar av Nicodemus Tessin den yngre och blev ett magasin utan utsmyckningar. Arkivet flyttades ut under 1750-talet och huset blev istället spannmålsmagasin.
1794 blev huset kasern för Stockholms örlogsstation med benämningen „Kasern 1“. 1844-1846 genomfördes en ombyggnad av arkitekten Fredrik Blom. Fasaden blev i nederländsk renässans, inspirerad av myten om att huset varit Johan III:s lusthus. Då tillfördes hörntornen medan det ursprungliga utseendet i övrigt nästan återställdes. 1935 blev Amiralitetshuset statligt byggnadsminne.
År 1952 byggdes huset återigen om, denna gång av Rudolf Cronstedt för Ostkustens marindistriktsstabs kansli, varigenom huset åter blev amiralitetshus vilket det förblev till 1982. Idag rymmer det kontor för Nationalmuseum. – 1997 renoverades byggnaden interiört och används än idag som kontor.

Dieses Bild hat ein leeres alt-Attribut; sein Dateiname ist 2711divider.png.