FFF #38 (353) /2018

Sorbus aucuparia, commonly called rowan and mountain-ash, is a species of deciduous tree or shrub in the rose family. It is a highly variable species, and botanists have used different definitions of the species to include or exclude trees native to certain areas; a recent definition includes trees native to most of Europe and parts of Asia, as well as northern Africa. The range extends from Madeira and Iceland to Russia and northern China. Unlike many plants with similar distributions, it is not native to Japan.

Rönn, Sorbus aucuparia, är ett träd inom familjen rosväxter. Dess blomning om våren och bär på hösten är karaktäristiska och lätt identifierbara tecken. Just blomning och bär liknar släktingen oxelns. – Löven skiljer sig dock markant genom att rönnens löv är små och parbladiga på ett enda „FFF #38 (353) /2018“ weiterlesen