interessant

Junk-DNA produzieren Protein – TT, Stockholm 17. November 2013
Forscher in Schweden haben fast hundert neue Regionen der menschlichen Erbmasse in s.g „Junk-DNA“ gefunden , im Gegensatz zu dem, was bisher angenommen wurde, um Protein zu produzieren. Die Entdeckung könnte neue Ansätze im Kampf gegen den Krebs sein, sagt das Karolinska-Institut (KI) in einer Pressemitteilung.

In der Studie beschrieben in der Zeitschrift Nature Methods, Forscher am Karolinska Institutet, fand das Royal Institute of Technology und Universität Stockholm funktionale Proteinproducerande Gene in den 98,5 Prozent des Genoms, die zuvor ohne Funktion gegolten hatte.

Einige davon sind so genannte Pseudogener, die im Verdacht Krebs verknüpft werden. Als nächster Punkt auf der Tagesordnung ist zu bestimmen, ob die Gene in der menschlichen „Junk-DNA“ tatsächlich sich hinter Krebs verbirgt und andere Krankheiten und die Entdeckung neue Forschungsfelder eröffnet.


Skräpgener kan producera protein – TT, Stockholm – 17:e Nov, 2013
Forskare i Sverige har hittat nära hundra nya regioner i den del av människans arvsmassa som kallas „skräp-DNA“ och som i motsats till vad som tidigare antagits kan producera protein. Upptäckten kan leda till nya metoder i kampen mot cancer, skriver Karolinska institutet (KI) i ett pressmeddelande.
I studien, beskriven i vetenskapliga tidskriften Nature Methods, har forskare vid KI, Kungliga tekniska högskolan och Stockholms universitet hittat funktionella proteinproducerande gener i de 98,5 procent av arvsmassan som tidigare ansetts vara utan funktion.
Ett antal av dessa är så kallade pseudogener som misstänks ha koppling till cancer. Nästa punkt på forskarnas agenda är att ta reda på om generna i människans „skräp-DNA“ verkligen ligger bakom cancer och andra sjukdomar och upptäckten öppnar för nya forskningsfält.